Vertikale ketensamenwerking

Het project Verticale Ketensamenwerking: Fishing in the Cloud
richt zich op de ontwikkeling van een ketenmodel op maat
en automatiseringssystemen voor de samenwerkingspartners
welke bij dit project zijn betrokken.

Meer informatie

Nieuw boot FITC

Aan boord

Gegevens vanaf schepen worden aangeboden aan het cloud systeem.
Hiermee kan inzicht worden gegeven over de vangsten aan boord en een analyse worden gemaakt op basis van aanwezige historie.

Verwerking en handel

Tussenschakels in de keten kunnen door efficiënte informatie uitwisseling snel inspelen op vraag en aanbod.
Informatie uitwisseling is minder foutgevoelig en vind zo real-time plaats.

Retail & consument

Retail kan inzien welke hoeveelheden vis er beschikbaar zijn en kunnen hierop inspelen met de vraag.
Consumenten kunnen zien waar en door wie het visproduct is gevangen.